Dnes je sobota 31.7.2021
11.8.2010

Částečná uzavírka silnice I/42 na ul. Otakara Ševčíka

Permanentním přetěžováním těchto komunikací stávající dopravou, a to osobní i nákladní, individuální i veřejnou, povětrnostními vlivy atd. dochází k jejich poškozování, což vadí především občanům přilehlé oblasti. Zástupcem vlastníka - správcem těchto komunikací je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, které obdrželo v poslední době řadu stížností, zejména na hlučnost a stav vozovky. Dopravou na jmenovaných komunikacích je nejvíce dotčena městská část Brno-Židenice. Proto vedení městské části uvítalo, že se podařilo Ředitelství silnic a dálnic ČR získat finanční prostředky prozatím alespoň na opravu jednoho z plánovaných 4 úseků opravy, a to ul. Otakara Ševčíka v úseku mezi křižovatkami s ul. Táborská a s ulicí Ostravská. Z důvodu prasklin vozovky, deformací povrchu, dorovnání poklopů šachet a výměny obrusné vrstvy byla v termínu od 10.8.2010 do 29.8.2010 povolena Odborem dopravy KÚJMK částečná uzavírka komunikace Otakara Ševčíka v předmětném úseku. Podle aktuálních informací práce budou zahájeny až 12.8.2010 v 6.00 hod. Zhotovitelem akce je společnost Skanska a. s. Doprava bude svedena v každém směru vždy do jednoho jízdního pruhu. Práce budou sice prováděny v prázdninovém období, kdy je předpokládána menší intenzita dopravy, ale vzhledem k dopravnímu významu této komunikace lze v této oblasti očekávat dopravní komplikace, především tvorbu kolon. Je doporučováno využít odlehčovací trasy přes Vinohrady ulicemi Rokytova, Žarošická, Jedovnická, Bělohorská, Ostravská.Občané městské části Židenice zajisté uvítají, že investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zkušebně pokládat v opravovaném úseku silnice I/42 odhlučněný povrch vozovky (gumoasfalt), což bude mít za následek snížení hlukové zátěže z dopravy.