Dnes je sobota 31.7.2021
1.10.2010

Prohlášení starosty městské části k výstavbě Azylových domů v MČ Brno-Židenice

Úvodem bych si Vás dovolil seznámit s časovou posloupností kroků města Brna a Městské části Brno-Židenice k záměru projektu "Azylové domy Židenice". 31. srpna 2010 - stažen materiál Azylové domy Židenice z programu zasedání Rady města Brna 9. září 2010 - MČ Brno-Židenice obdržela žádost Odboru sociální péče Magistrátu města Brna  o projednání projektového záměru v orgánech samosprávy MČ Brno-Židenice 15. září 2010 - byla odeslána odpověď starosty MČ Brno-Židenice na Odbor sociální péče Magistrátu města Brna o nevhodnosti obou navržených lokalit 29. září 2010 - projednání v komisích MČ Brno-Židenice 4. října 2010 - projednání v Radě městské části Brno-Židenice Následně bude výsledek projednání zaslán včetně usnesení ze zasedání Rady městské části  Brno-Židenice Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Obava o bezpečnost není z  pohledu vedení městské části v žádném případě „politizování“ jak uvádí v tiskové zprávě ze dne 27. září  2010 náměstek primátora MUDr. Rychnovský. V městské části Židenice se dlouhodobě potýkáme s problémy  bezpečností občanů dospělých i dětí, kteří se stávají oběťmi pouliční kriminality. Proto další rizika spojená s umístěním tzv. „osob v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“ jak uvádí pan náměstek v tiskové zprávě, jsou pro naší MČ nepřípustná. Navíc si dovolím citovat z nám zaslaného projektového záměru , ve kterém je uvedeno, že žádost o dotaci z Evropských fondů bude podána do Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1.Služby v oblasti sociální integrace – investiční podpora při zajištění takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. Provoz bude zajištěn po dobu cca 3 let z individuálního projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Dalším faktorem je i riziko přesunutí činnosti služebny Policie České republiky  z ulice Nopova na tř. kpt. Jaroše a tím i zkomplikování už nyní nedostačujícího dohledu policie v ulicích MČ Brno - Židenice. Z těchto výše uvedených důvodů je záměr vybudovat azylové domy v Brně-Židenicích naprosto nevhodný.