Dnes je pondělí 14.6.2021
12.10.2010

Co nás všechny tíží . . .

Dovolte mi oživit ve Vašem povědomí několik zásadních problémů, které nás všechny již dlouhodobě trápí.

Řešení velkého městského okruhu v úseku ulic Svatoplukova – Gajdošova - Otakara Ševčíka

V rámci téměř nejzatíženějšího silničního tahu v Brně s průjezdem kolem 45 tisíc vozidel denně se podařilo zajistit dílčí úpravy v křižovatce Svatoplukova – Podsednická:
 • zákaz odbočení vlevo na místě s nejčastějšími nehodami

 • ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic se podařilo vyměnit okna nemovitostí v těsné blízkosti této komunikace

 • projednat s armádou ČR přípravu zastávkového zálivu pro vozidla MHD u židenických kasáren, čímž se výrazně omezí blokování dopravy


 • Výstavba tzv. mimoúrovňového křížení Rokytova (části velkého městského okruhu)


 • V rámci projektové přípravy výstavby velkého městského okruhu se podařilo prosadit sjízdnou rampu směrem z Vinohrad do Židenic
 • ,

 • zrušit zaslepení ulice Kulkovy


 • najít řešení přímého propojení rozvojového území areálu bývalé Zbrojovky s částí velkého městského okruhu na Tomkově náměstí


 • Rekonstrukce železničního uzlu Brno při průjezdu Židenicemi


 • až v soudním sporu jsme společně s občany bydlícími v okolí železniční trati zvrátili již téměř rozhodnuté územní řízení k této akci, ve kterém nebyly zohledněny naše oprávněné námitky (především negativní vliv hluku a vibrací na kvalitu bydlení).

 • Na vyřešení všech námitek trváme i přes opačné stanovisko vedení města Brna.


 • naše vedení před posledními komunálními volbami deklarovalo jednoznačný přístup k jejich řešení a tento směr dle mého názoru udrželo od počátku tohoto funkčního období až doposud.