Dnes je pondělí 14.6.2021
12.10.2010

Příští rok se nájemné v Židenicích zvyšovat nebude!

Podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu lze po dobu 4 let (tedy do roku 2010 včetně) jednostranně zvyšovat jednou za kalendářní rok nájemné z bytu.

a to ve smyslu Sdělení MMR ČR, jež je každoročně vydáváno a jehož obsahem je aktuální maximální možný přírůstek nájemného z bytu pro následující rok. Zákonem č. 150/2009 Sb. z 15.5.2009 se pak doba jednostranného zvyšování nájemného v některých městech včetně Brna prodlužuje až do roku 2012.

Rada MČ Brno-Židenice na svém 69. zasedání, konaném 5.10.2009, přijala usnesení v tom smyslu, že pro rok 2010 nebude v MČ Brno–Židenice jednostranně zvýšeno nájemné z obecních bytů, jak to umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Při tomto svém rozhodnutí přihlédla Rada MČ mimo jiné i k tomu, že v letech 2007, 2008 a 2009 bylo nájemné v obecních bytech jednostranně zvýšeno vždy o maximální možný přírůstek nájemného pro ten který rok a lze očekávat, že aktuální neutěšená ekonomická situace obyvatelstva (způsobená celosvětovou ekonomickou krizí) přetrvá i do roku 2010.

Při zvažování možnosti zvýšení nájemného jsme brali ohled především na ty občany, kteří se již nyní nacházejí ve velmi tíživé životní situaci. Jde především o mladé rodiny s dětmi, dále o seniory, kteří by plnou výši nájmu buď nebyli schopni zaplatit vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Pro tyto občany je současné zdražování nájemného vážným problémem. Na situaci, ve které se nájmy přibližují tržním cenám, nebyli dnešní senioři v minulosti připravováni. Neměli možnost zajistit si určité rezervy, které by jim nyní pomohly. Mnozí jsou často bez příbuzných, kteří by jim dokázali účinně pomoci.

Na druhou stranu jsem si vědom i toho, že obecní byty obývají rovněž lidé, kteří by plný nájem mohli bez větších obtíží zaplatit. Je pravdou, že peníze, které tak nevybereme, nám u oprav následně chybí. Je potřeba si však uvědomit že v Brně je dost městských částí s nižším nájemným než jsou Židenice.

Pokud se však ekonomická situace v nadcházejících letech stabilizuje a zlepší, nevylučuje MČ Brno–Židenice možnost případného uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v zákonné výši ještě někdy v letech 2011 nebo 2012.

Přestože většina vedení radnice smýšlí pravicově (ODS), nemůžeme přehlížet tyto skutečnosti. Nemůžeme si nevšimnout neschopnosti mnohých občanů zvýšit si bez pomoci jiných životní úroveň. Pravicovost nespočívá v bezohlednosti, ale v reálném zhodnocení situace, a pokud je potřeba, dát lidem šanci, aby se o sebe mohli sami postarat. Náš postup proto nelze označit za populismus ale za snahu, aby lidé mohli vést důstojný život a naše městská část se stala jejich oporou.